Poziv na webinar „Sistem upravljanja sigurnošću informacija-ISMS (bazirano na ISO 27001)“

Poziv na webinar „Sistem upravljanja sigurnošću informacija-ISMS (bazirano na ISO 27001)“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) organizira i poziva bh. poslovnu zajednicu na webinar „Sistem upravljanja sigurnošću informacija-ISMS (bazirano na ISO 27001)“, koji će se održati 11. i 12. maja 2022. godine, putem Zoom aplikacije/platforme. Predavač na webinaru je gdin. Osman-Jablan Bulić, MBA. Sadržaj webinara, program sa satnicom i više informacija o predavaču možete pronaći u Pozivnom pismu & Programu.

Za učešće na webinaru predviđena je kotizacija u iznosu od 240,00 KM + PDV.
U cijenu kotizacije je uključeno:
• Predavanja/Edukacija (2 dana)
• Elektronske prezentacije/materijali predavača
• Certifikat Vanjskotrgovinske komore BiH

Za tri (3) i više prijavljenih polaznika ispred iste kompanije odobravamo popust od 10% na cijenu ukupnog iznosa kotizacije.

Prijava učešća na webinaru vrši se popunjavanjem online prijavnog obrasca.
Krajnji rok za dostavljanje prijava je petak, 22.04.2022. godine do 12:00 sati.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije u vezi sa ovom edukacijom je gospodin Mirza Konjo, saradnik za edukaciju u Vanjskotrgovinskoj komori BiH i voditelj projekta.

Telefon: +387 33 566 204 & e-mail: mirza.konjo@komorabih.ba.

komorabih.ba

No Comments

Post A Comment