Poziv učešća na obuci: AGILNI MENADŽMENT

Poziv učešća na obuci: AGILNI MENADŽMENT

Ova obuka je namijenjena mladim preduzetnicima i preduzetnicama u smislu njihovog osposobljavanja za upravljanje iznenadnim, neočekivanim i složenim situacijama.

Obuka je namijenjena pružanju podrške mladim preduzetnicima i preduzetnicama u smislu njihovog osposobljavanja za upravljanje iznenadnim, neočekivanim i složenim situacijama koje se dešavaju bez volje ili čak svijesti preduzetnika kao što su globalna finansijska krizaiznenadna promjena trenda zasnovana na prodoru tehnologije ili više sile. Cilj obuke je razumijevanje uzroka, kreiranje plana, identifikacija potencijalnog puta razvoja i prebacivanje problema u priliku.

Na kraju obuke, svaki preduzetnik ili preduzetnica će biti osposobljen ili osposobljena za izradu kratkoročnog akcionog plana, koji će im pomoći da prevaziđu iznenadne izazove i pretvore ih u srednjoročne prilike za dalji razvoj njihovog preduzetničkog poduhvata.

Poseban fokus će biti na prijavama kandidata ili kandidatkinja iz nedavno poplavljene regije Krajine – Bosanske Krupe, Sanskog Mosta i Bihaća (za učesnike ili učesnice iz ove regije će biti osigurano 8 mjesta na obuci).

Termini održavanja obuke: 14.11. 17.11. i 27.11.2023.g od 10:00 do 16:00 časova (okvirna satnica, definitivna satnica obuka će biti usaglašena sa prijavljenim učesnicima/cama) u prostorijama Inovacionog centra Banja Luka, Mladena Stojanovića 4, Banja Luka

Način prijave: više informacija o sadržaju i programu obuke kao i prijavu za učešće možeš naći na ovom linku.

OVAJ POZIV OSTAJE OTVOREN NAJKASNIJE DO 10. NOVEMBRA DO 15.00 časova. 

lonac.pro


Preuzeto sa: Hocu.ba

No Comments

Post A Comment