Poziv za MSP i iskusne preduzetnike: Kroz međunarodnu saradnju lakše do novih kontakata i tržišta EU

Poziv za MSP i iskusne preduzetnike: Kroz međunarodnu saradnju lakše do novih kontakata i tržišta EU

Vodite li svoju firmu?
Imate li ukupno više od 3 godine iskustva u vođenju firme/firmi?
Dobro bi Vam došli savjeti, iskustva i vještine drugih evropskih preduzetnika kako biste unaprijedili svoj biznis?

Ukoliko su sva tri odgovora potvrdna, pruža Vam se mogućnost da ugostite novog preduzetnika iz neke od zemalja regiona ili EU putem evropskog programa Erasmus za mlade preduzetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs), koji je aktivan u BiH.

Koje su Vaše koristi od učešća u programu?

  • Novi preduzetnik će donijeti drugačiju perspektivu na poslovanje, znanje o tržištu i kulturi svoje zemlje kao izvor novih inovativnih ideja i pogleda;
  • Poslovni kontakti i znanje o tržištu zemlje novog preduzetnika;
  • Pristup vještinama i znanjima novog preduzetnika koji nisu prisutni u Vašoj firmi;
  • Učešće u panevropskoj mreži preduzetnika i kontakti sa uspješnim preduzetnicima iz drugih zemalja;
  • Prilika za unapređenje potencijala rasta firme i ostvarivanje direktnog partnerstva sa firmom novog preduzetnika;
  • Povećanje vidljivosti i prestiža firme kroz učešće u medijskim izvještajima programa Erasmus za mlade preduzetnike;
  • Unapređenje jezičkih vještina;
  • Učešće u Alumni mreži programa Erasmus za mlade preduzetnike, itd.

Kako se planira i realizuje saradnja preduzetnikom? 

Nakon upisivanja Vaših kontakata u bazu evropskih preduzetnika i ostvarivanja kontakta sa nekim od preduzetnika koji je zainteresovan za uspostavljanje saradnje sa Vama, zajednički definišete plan posjete. Preduzetnik, uz tehničku i finansijsku podršku programa Erasmus za mlade preduzetnike, dolazi u Vaš grad nakon čega započinjete saradnju koja se odvija po usaglašenom planu koji doprinosi ostvarenju ciljeva kako Vašeg preduzeća/preduzetnika domaćina, tako i preduzetnika iz inostranstva.

Eda – Agencija za razvoj preduzeća pruža tehničku podršku prilikom registracije u evropsku bazu preduzetnika, ostvarivanju kontakta, definisanju plana posjete odabranog preduzetnika iz inostranstva, kao i tokom same posjete.

U bazi podataka programa „Erasmus za mlade preduzetnike“ je registrovano preko 6.600 iskusnih preduzetnika domaćina i preko 11.600 mladih preduzetnika iz 50 država, a do sada je uspješno realizovano preko 10.000 posjeta.

Za više informacija o programu posjetite portal i Facebook stranicu programa Erasmus za mlade preduzetnike. Pogledajte i ovaj informativni flajer.

Za učešće u programu kontaktirajte Edu – Agenciju za razvoj preduzeća putem mejla eda@edabl.org ili telefona 051/300-241.

Molimo Vas da svoju zainteresovanost izrazite do 30.4.2022.

hocu.ba

No Comments

Post A Comment