Poziv za prijave na omladinski kamp: Jačanje kompetencija medijske i političke pismenosti mladih u BiH

Poziv za prijave na omladinski kamp: Jačanje kompetencija medijske i političke pismenosti mladih u BiH

 Rok prijave 04.02.2024

Mediacentar Sarajevo organizuje petodnevni omladinski kamp posvećen jačanju medijske i političke pismenosti među mladima, koji će se održati u periodu od 22. do 26. februara u Konjicu (Hotel Garden City, Trbića polje bb, Konjic).

Na omladinski kamp mogu se prijaviti mladi iz Bosne i Hercegovine koji imaju od 18 do 30 godina. Prednost će imati aplikanti koji će stečeno znanje moći prenijeti u svojim omladinskim organizacijama, medijima, na univerzitetima, lokalnoj zajednici, na internetu i društvenim mrežama.

Kamp se održava uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva u cilju jačanja političke i medijske pismenosti kod mladih i u svrhu njihovog boljeg razumijevanja političkih procesa i razvijanja otpornosti na pristrasne medijske sadržaje.

Fokus kampa će biti i na nadležnostima, politici i ulozi građana i medija na lokalnom nivou.

Na ovom kampu mladi će učiti i učestvovati na predavanjima i radionicama na teme:

politički sistem u BiH; lokalni izbori i nadležnosti na lokalnom nivou; mehanizmi političkog uticaja na medije; uloga i angažovanost građana; uloga medija i profesionalno medijsko izvještavanje o politici; pristrasno medijsko izvještavanje, propaganda i dezinformacije u medijima i na društvenim mrežama.

Neke od aktivnosti programa su:

verifikacija medijskih izvora; prepoznavanje elemenata propagande i pristrasnog medijskog izvještavanja; dekonstrukcija političkih poruka; priprema i snimanje poruka mladih sa kampa i priprema follow-up aktivnosti.

Program kampa uključuje različite formate rada: prezentacije, diskusije, Q&A sesije, individualne i grupne vježbe, analizu sadržaja, praktični rad, osmišljanje i snimanje poruka, a završava se zajedničkom aktivnošću osmišljavanjem glavnih poruka koje će učesnici/ce podijeliti sa drugim mladima u BiH.

Prijavite se na kamp popunjavanjem aplikacionog formulara koji možete pronaći OVDJEPrijave možete poslati do ponoći, 4.2.2023. (nedjelja).

Broj mjesta za učešće na kampu je ograničen. Organizator kampa snosi sve troškove prevoza, smještaja i hrane.


Preuzeto sa: Hocu.ba

No Comments

Post A Comment