POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA U OKVIRU UNESCO-VOG MEĐUNARODNOG FONDA ZA KULTURNU RAZNOLIKOST (IFCD) ZA 2022. GODINU

POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA U OKVIRU UNESCO-VOG MEĐUNARODNOG FONDA ZA KULTURNU RAZNOLIKOST (IFCD) ZA 2022. GODINU

UNESCO je otvorio trinaesti poziv za podnošenje zahtjeva za finansiranje projekata sredstvima iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljem tekstu “IFCD”) uspostavljenom Konvencijom iz 2005. godine o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza.

IFCD podržava projekte zemalja u razvoju, koji vode ka strukturnim promjenama kroz:

• Uvođenje i/ili razradu politike i strategije koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikosti kulturnih izraza, uključujući kulturna dobra, usluge i aktivnosti;

• sektor ljudskih i institucionalnih kapaciteta sektora i organizacija civilnih za koje se smatra da su Jačanje javnog i lokalnog društva potrebni da podrže zemlje regionalne kulturne industrije i tržišta u razvoju.

Projekti koji podržavaju IFCD pokrivaju širok spektar aktivnosti – od izgradnje kapaciteta do analize i politike razvoja, podrške preduzetništvu i konsolidacije kulturnih industrija, a koje su u skladu s ciljevima Konvencije iz 2005. godine o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza. Više informacija o projektima koji su do sada finansirani iz IFCD-a mogu se naći na sljedećem linku:

http://en.unesco.org/creativity/ifcd/discover-projects/database-funded-projects.

Na konkurs se mogu prijaviti organi javne uprave, institucije i nevladine organizacije iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije, kao i međunarodne nevladine organizacije.

Maksimalan iznos sredstava koja se mogu tražiti za provedbu projekta u okviru ovog Fonda je 100.000 US$, a trajanje projekta može biti od 12 do 24 mjeseca.

Isključivi način podnošenja prijava projekata je putem online aplikacijske platforme.

Detaljne informacije o uslovima i kriterijima za prijavu projekata, kao i pristup online platformi nalaze se na linku:

https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply.

Rok za prijavu projekata putem on-line aplikacijske platforme je 15. jun 2022. godine, do podne.

rais.rs.ba

No Comments

Post A Comment