Poziv za projekte “Unapređivanje rodne ravnopravnosti u procesu pridruživanja EU”

Poziv za projekte “Unapređivanje rodne ravnopravnosti u procesu pridruživanja EU”

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA Objavljen u sklopu Projekta:

“Unapređivanje rodne ravnopravnosti u procesu pridruživanja EU”

finansiranog od strane Evropske unije i kofinansiranog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju

Objavljen: 28. juna 2021. godine

Rok za podnošenje prijedloga: 30. juli 2021.

Dostaviti na: grants@reactor.org.mk

 

Dodaci

BHS Poziv Sub Granting CfP BOS

ENG Call Sub Granting CfP ENG

No Comments

Post A Comment