Poziv za učešće na online edukaciji „Škola ekonomske diplomatije – Modul 1“

Poziv za učešće na online edukaciji „Škola ekonomske diplomatije – Modul 1“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji s Agencijom za državnu službu BiH, Predstavništvom fondacije Konrad Adenauer u BiH i nadležnim ministarstvima i institucijama na državnom nivou, organizira novi ciklus „Škole ekonomske diplomatije“, koji će zbog aktuelne epidemiološke situacije biti realiziran u online formatu (Zoom aplikacija/platforma).

Nastavni plan i program škole čine ukupno 4 Modula, pri čemu svaki Modul traje 2 dana (ukupno 8 dana predavanja).
Modul 1 „Škole ekonomske diplomatije“ će se održati 01. i 02.02.2022. godine, dok će se preostali Moduli realizirati u toku 2022. godine. Program Modula 1 dostavljamo u prilogu poziva.

Ovaj program edukacije se realizira uz saglasnost Agencije za državnu službu BiH, koja je izvršila certificiranje Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH kao izvođača obuke za navedenu temu. Prvi ciklus edukacije je uspješno realiziran u 2016. i 2017. godini u Sarajevu, te 2018. i 2019. godine u Banja Luci. Napredni modul „Škole ekonomske diplomatije“ održan je u decembru 2020. godine. Ovu edukaciju je do sada pohađalo preko 500 polaznika, predstavnika bh. poslovne zajednice i državnih službenika.

Cilj obuke je pružiti konkretne informacije i neophodna znanja državnim službenicima koji se bave ekonomskam diplomatijom i predstavnicima preduzeća iz BiH, kako bi što kvalitetnije obavljali svoj posao, a samim time dali doprinos unapređenju međunarodne ekonomske saradnje.

Učešće na edukaciji je besplatno za sve učesnike koji blagovremeno popune online prijavni obrazac, a najkasnije do petka, 28.01.2022. godine.
Više informacija u vezi sa ovom edukacijom možete dobiti pozivom na brojeve telefona 033/566-204 i 033/566-200 ili upitom na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba.

PRILOG:

komorabih.ba

No Comments

Post A Comment