Poziv za učešće u jedinstvenom istraživanju o poboljšanjima i promjenama u preduzećima

Poziv za učešće u jedinstvenom istraživanju o poboljšanjima i promjenama u preduzećima

(Banja Luka, 2.11.2023.) Eda – Agencija za razvoj preduzeća je pokrenula jedinstveno istraživanje sa ciljem identifikacije specifičnih izazova sa kojima se susreću preduzeća i unapređenja kojima direktori nastoje da osiguraju razvoj kompanija koje vode.

Nalazi istraživanja će poslužiti za poboljšanja politika i instrumenata podrške za MSP u zemlji, zajedno sa međunarodnim organizacijama i domaćim institucijama.

Zato se pozivaju preduzeća iz svih privrednih sektora da učestvuju u istraživanju i podijele svoja iskustva na online upitnikuhttps://collector.sensemaker-suite.com/collector?projectID=fc4d5198-e711-45a8-b41c-4baf13a71b5a. Anonimnost je zagarantovana.

U istraživanju se koristi SenseMaker, kao novi alat koji omogućuje unošenje i analiziranje kratkih priča zasnovanih na ličnom iskustvu ispitanika, koji pritom sami daju smisao svojim pričama. Ovaj alat se primjenjuje po prvi put u Bosni i Hercegovini.

Istraživanje provodi Eda – Agencija za razvoj preduzeća u okviru projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH, SBA u BiH2EU“, uz podršku Ambasade Švedske.


Preuzeto sa: Hocu.ba

No Comments

Post A Comment