Poziv za učešće u naprednoj obuci za preduzetnice i žene koje namjeravaju postati preduzetnice

Poziv za učešće u naprednoj obuci za preduzetnice i žene koje namjeravaju postati preduzetnice

Ministarstvo privrede i preduzetništva provodi projekat „Jačanje konkurentnosti privrednih subjekata koje vode preduzetnice u Republici Srpskoj”, koji se odvija u okviru sporazuma sa Gender centrom Republike Srpske, uz podršku FIGAP II programa i u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske.

Program ima za cilj podržati preduzetnice u Republici Srpskoj kroz realizaciju obuka i promociju, u skladu sa Strategijom razvoja preduzetništva žena Republike Srpske za period 2019-2023. godine. U skladu s tim, održano je šest tematskih obuka u prethodnom periodu. Prema daljem planu projekta, Ministarstvo u saradnji sa Privrednom komorom organizuje naprednu trodnevnu on-line obuku za preduzetnice za unapređenje upravljačkih i liderskih sposobnosti. Obuku izvodi ASEE/Adizes Southeast Europe, kompanija koja je dio mreže Adižes Instituta iz Santa Barbare, SAD.

Više informacija o modulima, terminima i načinu prijave za obuku možete naći u Pozivu ispod.

Poziv preduzetnicama za naprednu obuku po Adizes metodologiji WORD

Poziv preduzetnicama za naprednu obuku po Adizes metodologiji PDF

Preuzeto sa: Ministarstvo privrede i preduzetništva

No Comments

Post A Comment