Prijavi se na besplatno predavanje i saznaj kako izbjeći uobičajene zamke u startup poslovanju

Prijavi se na besplatno predavanje i saznaj kako izbjeći uobičajene zamke u startup poslovanju

Startup studio u saradnji sa prof. dr Kasimom Tatićem te poziva na inspirativno predavanje na kojem ćeš moći naučiti kako da bolje iskoristiš vlastite potencijale za pokretanje i vođenje svog biznisa.

Cilj predavanja je da pokaže kako svako od nas može uspješno osvijestiti i iskoristiti svoje potencijale za pokretanje i vođenje vlastitog biznisa. Kako je kreativnost jedna od najvažnijih osobina preduzetnica i preduzetnika, saznat ćeš kako da je staviš u funkciju donošenja uspješnih poslovnih odluka. Na primjerima iskustava uspješnih poduzetnica i poduzetnika naučit ćeš izbjeći najčešće zamke u koje nedovoljno pripremljeni vlasnici malih biznisa nerjetko upadaju.

Na predavanju ćeš dobiti odgovore na sljedeća pitanja:

🔵 Kako izbjeći 16 uobičajenih zamki na startup putovanju?

🔵 Šta je poduzetnički paradoks i kako ga uspješno riješiti?

🔵 U kojoj fazi životnog ciklusa se trenutno nalazi tvoja poslovna ideja?

🔵 Kako skratiti put od ideje do održivog poduzetničkog poduhvata?

🔵 Kako osloboditi svoje kreativne i poslovne potencijale?

Predavanje će se održati u Startup studiju Sarajevo (Maršala Tita 54/II), a možeš nam se pridružiti i online. Prijavu ispuni najkasnije do 12 sati na dan održavanja predavanja (četvrtak 28.10.2021. godine u 17.00).


O predavaču

U proteklih 35 godina kao predavač, naučni saradnik, menadžer i savjetnik Kasim Tatić je obavljao brojne poslove u različitim domaćim i inostranim organizacijama. Od 1995. do 1998. godine vodio je USAID-ov projekat financiranja malih i srednjih preduzeća u BiH sa ukupnim budžetom od 300 miliona dolara, tokom kojeg je finansirano preko 200 poslovnih planova. U cilju poticanja pokretanja malih biznisa u BiH, kao gost američke vlade, u maju 2000. godine, boravio je i obučavao se o brojnim aspektima poduzetništva u prestižnoj poslovnoj školi Hass School of Business, University of California, Berkeley, S.A.D. U zvanju redovnog profesora zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, gdje predaje Mikroekonomiju, Menadžersku ekonomiju, Ekonomiju znanja i Ekonomiju okoliša, te obavlja funkciju rukovodioca Katedre za mikroekonomiju. Danas je i glavni ekspert u AMAXIMUS-u, Udruženju za razvoj, kreativnost i okoliš, koje kroz organizovanje multimedijalnih performansa pod nazivom “Intelektualni dernek”, radi na promoviranju ideja o potpunijem korištenju naših, često skrivenih potencijala. Kroz svoj angažman u AMAXIMUS-u promovira odgovore na pitanje: Kako efikasnije učiti, misliti, rješavati probleme, donositi i artikulisati odluke, korištenjem četiri vrste intelgencije (akademske, emocionalne, socijalne i duhovne)?

No Comments

Post A Comment