Prijavi se na online JobLab radionicu za srednjoškolce

Prijavi se na online JobLab radionicu za srednjoškolce

Izuzetno nam je zadovoljstvo pozvati Vas ispred MUNJA Inkubatora i Telemach fondacije, na specijalnu edukaciju za učenike „Job Lab – Vještine budućnosti“.  Edukacija je bazirana na 15 godina iskustva u oblasti tržišta rada i mladih. Trosatna edukacija namijenjena učenicima 3. i 4. razreda srednje škole, ima za cilj karijerno ih savjetovati kroz interaktivno predstavljanje tržišta budućnosti , potom koje su to vještine i kompetencije koje će se tražiti i biti najvažnije prilikom zapošljavanja.

O bitnosti ove teme govore nam činjenice da je svaka treća osoba nezaposlena, a preko 50% mladih nema posao. U nedostatku sistemske profesionalne orijentacije, Job Lab nudi ne samo pojašnjenje slike o tržištu rada već i predstavlja konkretne smjernice kako da učenici tokom školovanja i budućeg usmjerenja mogu da razviju one
vještine koje će biti zastupljene u periodu koji tek dolazi.

  • Do kraja radionice, učenici će biti u mogućnosti da:

– steknu osnovno znanje o promjena u potrebama tržišta rada (Ekonomija znanja)
– razviju novo shvatanje o primjeni vještina budućnosti.
– procijene vlastite vještine/talente/interese u odnosu na potrebe tržišta rada.
– uvide opcije za kritičko promatranje vlastitih snaga i slabosti, te pro-aktivno traženje prostora za lični angažman (uključujući volonterizam i brigu za zajednicu).
– kreiraju i predstave vlastitu mapu puta razvoja karijere.
– analiziraju predstavljene alate koji povećavaju mogućnost konkurentnosti na tržištu rada
– nastave istraživati mogućnosti za unaprijeđenje vlastitih kompetencija (korištenje dostupnih resursa i informacija koje nude prilike).

  • Nakon edukacije za najaktivnije učesnike će se organizirati studijska posjeta u Sarajevu koja će uključivati elemente praktičnog upoznavanja mladih sa savremenim radnim okruženjima.
  • KAD?

04.12.2023. U periodu od 11:00- 15:00h

  • GDJE?

Zoom platforma

  • Kako se prijaviti?

Prijavu možete popuniti putem linka.

Prijavljeni će sve dodatne informacije dobiti putem e-maila.

Preuzeto sa: hocu.ba


Preuzeto ds: Mladibl.com

No Comments

Post A Comment