Prijavite se za konferenciju u Francuskoj

Prijavite se za konferenciju u Francuskoj

Ova konferencija predstavlja novu stratešku saradnju nacionalnih agencija i baviće se pitanjem kako omladinski rad može koristiti sport da podrži učenje zasnovano na vrijednostima u zajednicama i dopre do različite publike i na taj način ih podstakne da se uključe u međunarodne projekte.

OBLAST:

sport

OPIS

Sportski projekti imaju potencijal da promijene živote, zajednice i društvo. Kroz neformalno obrazovanje, sport se može koristiti kao sredstvo za razvoj kompetencija – uključujući fizičke vještine i meke vještine. Sportski lideri i treneri treba da budu osposobljeni da uključe više i drugačije učenje u svoje projekte. Postoji potreba za prepoznavanjem uticaja i promjena koje neformalno učenje može imati na ljude kroz sportske projekte. Koristeći sport kao metod, kroz učenje zasnovano na vrijednostima i iskustvima, postoji ogroman potencijal za društvene promjene.

Na konferenciji će se istraživati, prikupljati i dijeliti prakse između sportskih organizacija koje imaju iskustvo i stručnost u sportu sa mladima, a to iskustvo će se dalje umnožavati i nadograđivati.

USLOVI

Ova konferencija je otvorena za 150 učesnika i namijenjena je omladinskim radnicima, trenerima, omladinskim liderima, menadžerima omladinskih projekata, kreatorima omladinske politike, mentorima volontiranja, omladinskim trenerima, omladinskim istraživačima, sportskim organizacijama i liderima.

NAČIN PRIJAVE

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem online aplikacione forme:

https://www.salto-youth.net/mysalto/login/?pfad=%2Ftools%2Feuropean-training-calendar%2Fapplication-procedure%2F11900%2Fapplication%2F

Detaljnije na:

http://trainings.salto-youth.net/10985

No Comments

Post A Comment