Prijavite se za projekat aktivni građani zajedno za demokratiju

Prijavite se za projekat aktivni građani zajedno za demokratiju

A.C.T. za Demokratiju je projekat namijenjen svim omladinskim radnicima koji žele da nauče više o demokratiji kao konceptu i njenim mehanizmima rada. Obuka će se održati onlajn od 1 do 7. decembra.

OBLAST: demokratija

OPIS: A.C.T. za DEMOKRATIJU je obrazovni put za motivisane i penzionisane omladinske radnike koji daje mogućnost da se dublje uđe u vrednosti, koncepte i efikasne mehanizme kako bi se obezbedilo učešće mladih kroz aktivan dijalog, saradnju i efikasno učešće u procesima donošenja odluka na lokalnom, regionalnom nivou, nacionalnom i evropskom kontekstu. Glavni cilj kursa obuke je pružanje podrške aktivnim omladinskim radnicima u shvatanju savremene demokratije kao koncepta i prakse, te u tome kako bi mogli preuzeti aktivnu ulogu protiv radikalizacije, govora mržnje i manipulacije stvaranjem sigurnog prostora za učenje i kritičko razmišljanje radi boljeg razumevanja njihove lokalne stvarnosti, obezbeđivanja efikasnih alata i radnih obrazovnih pristupa.

Za učešće će biti odabrano 30 ljudi.

USLOVI: Mogu se prijaviti svi zainteresovani

NAČIN PRIJAVE: Možete se prijaviti putem sledećeg linka

ROK ZA PRIJAVU: 25.10.2021.godine

Detaljnije na: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/a-c-t-for-democracy-active-citizens-together-for-democracy.9530/

Preuzeto sa: mladiinfo.me

No Comments

Post A Comment