Prijavite se za Projektnu laboratoriju „Nova moć u mladima“

Prijavite se za Projektnu laboratoriju „Nova moć u mladima“

SALTO SEE organizuje Projektnu laboratoriju „Nova moć u mladima“ koja će od 6-10.06.2022. godine u Draču, Albanija, okupiti 25 omladinskih lidera iz različitih evropskih zemalja kako bi naučili o mogućnostima u okviru programa Erasmus +, odnosno o omladinskim razmjenama i aktivnostima učešća mladih.

OBLAST: više oblasti

OPIS: Učešće mladih u demokratskom životu i aktivno građansko angažovanje mladih su visoki prioriteti strategije EU za mlade i ugrađeni su u većinu savremenih okvira omladinske politike u različitim evropskim zemljama.

Program Erasmus + je mehanizam za sprovođenje strategije EU za mlade u praksi i pruža mnoge mogućnosti mladim ljudima da razviju međunarodne projekte, koji ih osnažuju da preuzmu aktivnu ulogu u društvu i pomažu im da razviju građanske i društvene kompetencije.

U tom kontekstu, Projektna laboratorija „Nova moć u mladima“ okuplja 25 omladinskih lidera iz različitih evropskih zemalja kako bi naučili o mogućnostima u okviru programa Erazmus +, odnosno o omladinskim razmJenama i aktivnostima učešća mladih.

Glavni cilj Laboratorije je da podrži kvalitetan razvoj projekata učešća mladih, nudeći prostor omladinskim liderima da stvore partnerstva i iniciraju zajedničke projekte o temama ili društvenim uzrocima identifikovanim u njihovom lokalnom kontekstu. Laboratorija pruža jedinstvenu priliku da im se doda evropska perspektiva i pronađu zajednička.

USLOVI: Poziv je otvoren za omladinske lidere koji:

  • predstavljaju omladinsku organizaciju ili neformalnu grupu mladih ljudi koji su spremni da preuzmu ulogu kandidata ili partnera u Erasmus+ programu;
  • zainteresovani su za razvoj projekata u okviru KA1 programa Erasmus;
  • su identifikovali pitanje relevantno za mlade ljude u njihovoj zajednici o kojima bi željeli da se pozabave sa evropskim partnerima;
  • sposobni su da efikasno komuniciraju na engleskom;
  • imaju najmanje 18 godina.

NAČIN PRIJAVE: Kako biste se prijavili potrebno je da popunite formular i pošaljete ga na mejl adpzidvoc@gmail.com .

ROK ZA PRIJAVU: 23.05.2022. godine

Detaljnije: adpzidvoc@gmail.com

Preuzeto sa: mladiinfo.me

No Comments

Post A Comment