Prijavite se za stažiranje u UNFPA Headquarters u Njujorku

Prijavite se za stažiranje u UNFPA Headquarters u Njujorku

Pozivaju se zainteresovani student da se prijave za program stažiranja u UNFPA Headquarters u Njujorku.

OBLAST:

više oblasti

OPIS

Inkluzivni UNFPA program stažiranja nudi izvanrednim studentima priliku da steknu direktnu izloženost operacijama UNFPA. Dizajniran je da dopuni razvojno orijentisane studije sa praktičnim iskustvom u različitim aspektima rada UNFPA. Kandidati treba da izraze interesovanje za oblast razvoja; sposobnost prilagođavanja novim sredinama i rad sa pojedincima iz različitih kulturnih sredina. Stažisti rade kao dio agilnih timova koji podržavaju i drže jedni druge odgovornima. Pored toga, imaće nadzornu podršku od dodijeljenog člana osoblja UNFPA. Pozadina pripravnika je usklađena sa potrebama organizacije. Kandidati za program stažiranja biraju se na konkursu sa spiska stažiranja od strane timova koji žele da integrišu pripravnika u svoj rad. Profili pripravnika su usklađeni sa potrebama organizacije.

USLOVI

-Studenti upisani na postdiplomske studije (master program ili viši);
-Studenti upisani na poslednju akademsku godinu prvog univerzitetskog programa;
-Diplomirani studenti sa univerzitetskom diplomom.
-Studenti upisani u program postdiplomske stručne prakse koji će obavljati praksu u okviru ovog programa.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se vrše putem sajta.

ROK ZA PRIJAVU:

31. 12. 2021. godine
Detaljnije na:
No Comments

Post A Comment