Prilika za angažman – konsultanta/icu za strateško planiranje

Prilika za angažman – konsultanta/icu za strateško planiranje

Tražimo konsultanta/icu za strateško planiranje 📝

➡ SOC je 2020. godine razvio strateški plan/okvir za period 2021. – 2023. u ostvarivanju svojih misija. Kako se ovaj strateški plan približava svom kraju, nastaje potreba za novom strategijom.

➡ Generalni cilj angažovanja konsultanta/ice jeste facilitiranje, razvijanje i izrada srednjoročnog strateškog plana Sarajevskog otvorenog centra s početkom od 2024. Jedna od polaznih tačaka za ovu strategiju bit će ishod evaluacije programa implementiranog tokom 2021. – 2022., kao i inputi sa sesija učenja s timom, Upravnim odborom, Skupštinom i ostalim korisnicima/cama i sudionicima/cama relevantnim za rad organizacije.

Geografsko područje pokrit će primarno prostor BiH, ali će uključivati i regionalni aspekt.

➡️ Sve informacije o pozivu možete pronaći na: http://bit.ly/44WUO53


Preuzeto sa: Hocu.ba

No Comments

Post A Comment