Priručnik “Kratke upute za poboljšanje pristupačnosti web-stranica baziranih na WordPress platformi

Priručnik “Kratke upute za poboljšanje pristupačnosti web-stranica baziranih na WordPress platformi

Priručnik “Kratke upute za poboljšanje pristupačnosti web-stranica baziranih na WordPress platformi” ima za cilj da ponudi konkretne upute za poboljšanje određenih segmenata pristupačnosti web stranica u WordPress-u, kao najraširenije platforme u izradi web-stranica.

Pored uputa za WordPress platformu, okvirno su navedene i napomene za “custom-made” platforme. U ovom primjeru korištena je WordPress 5.8 verzija, koja je u trenutku pisanja ovih smjernica zadnja aktuelna verzija, Jezička verzija je engleska kao i svi prateći grafički elementi.

Za WordPress postoji veliki broj plug-in-ova za pristupačnost koji rade rade bez prepravljanja postojećeg koda vaše web stranice, međutim nisu zamjena za usklađenost sa WCAG 2.1. ali će vašu web stranicu učiniti lakšom za korištenje osobama s različitim vrstama invaliditeta.


Kreirali smo kratki video tutorial sa jasno navedenim koracima za instalaciju plug-in-a za pristupačnost. Video je dostupan na linku


Za detaljne upute na koji način uskladiti pristupačnost web-stranica, neovisno od platforme na kojoj su izrađene, pogledajte Smjernice za pristupačnost web sadržaja WCAG 2.1 koje su razvijene od strane Inicijative za web pristupačnost

Izrada priručnika je jedna od preporuka “Analize pristupačnosti web-stranica ključnih institucija vlasti u Bosni i Hercegovini za osobe sa invaliditetom i usklađenost sa evropskim regulativama o pristupačnosti” koja je nastala u decembru 2020. godine u okviru projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana” koji finansira Evropska unija a implementira Organizacija amputiraca “UDAS” u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana “Nešto Više”.

Priručnik možete preuzeti u nastavku Kratke upute za pobojsanje pristupacnosti.pdf


Preuzeto sa: udas.rs.ba

No Comments

Post A Comment