Priručnik o omladinskim politikama iz evropske perspektive

Priručnik o omladinskim politikama iz evropske perspektive

Pre par nedelja promovisan je priručnik o omladinskim politikama iz evropske perspektive koji je objavio Savet Evrope i Evropska komisija

Priručnik služi kao sredstvo za pokretanje omladinske politike i učenje o raznolikosti nacionalnog i međunarodnog upravljanja i o mreži koja je dostupna za omladinsku politiku, njenu implementaciju, pregled i evaluaciju.

Fokusira se veoma specifično na one oblasti omladinske politike koje su formulisane i razvijene kao što su npr.

  • učešće
  • informisanje
  • volontiranje
  • socijal-a inkluzija
  • pristup pravima
  • omladinski rad
  • mobilnost
  • digitalizacija

Priručnik možeš pročitati na sljedećem linku: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/youth-policy-manual-2021


Preuzeto sa: Instagram napor_savez

No Comments

Post A Comment