Produženi rokovi za dostavljanje aplikacija na šesti poziv za sufinansiranje investicionih projekata putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

Produženi rokovi za dostavljanje aplikacija na šesti poziv za sufinansiranje investicionih projekata putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

Direkcija za evropske integracije BiH – Ured Državnog IPA koordinatora (Ured DIPAK) obavještava sve zainteresirane korisnike da su produženi rokovi za dostavljanje aplikacija na šesti poziv za sufinansiranje investicionih projekata putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Rok za dostavu prvog nacrta aplikacija/projekata DIPAK Uredu od strane državnog resornog ministarstva je 16. juli 2021. godine.

Uslovi za apliciranje na šesti poziv su:

–          Projekti moraju biti već navedeni u jednom od flagship-a Ekonomskog i investicijskog plana za Zapadni Balkan (EIP), ili moraju spadati u obim flagship-a

–         u sektoru za koji se aplicira mora biti usvojena cjelodržavna strategija i usvojena Jedinstvena lista sektorskih prioritetnih infrastrukturnih projekata (SSPP) (u izuzetnim slučajevima bi Evropska komisija mogla dozvoliti podnošenje aplikacija u sektorima u kojima još uvijek nije usvojen SSPP).

–         Projekti moraju biti visokog stepena zrelosti i prioritetni za implementaciju

–         Zahtjev za grant sredstvima treba biti praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja ili je već sklopljen) između BiH i neke od međunarodnih finansijskih institucija uključenih u WBIF (Evropska banka za obnovu i razvoj-EBRD, Evropska investicijska banka-EIB, Razvojna banka Vijeća Evrope-CEB, Razvojna banka SR Njemačke-KfW, Svjetska banka, te Francuska razvojna agencija-AFD), uz razmotrene finansijske mogućnosti aplikanta za zaduživanjem u budućnosti. Navedena tzv. vodeća međunarodna finansijska institucija mora izraziti interes/podršku projektu koji se predlaže i biti konsultovana pri izradi grant aplikacije

–         Zbog finansijskih obaveza koje se stvaraju, neophodno je uključivanje relevantnih ministarstava finansija prilikom apliciranja po pitanju mogućnosti zaduživanja vezano za predloženi projekat (ukoliko je u pitanju novo zaduženje).

Više detalja o načinu i smjernicama za apliciranje uključujući i format grant aplikacije se mogu naći u aplikacionom paketu.

Detaljnije informacije o Investicijskom okviru za Zapadni Balkan: www.wbif.eu.

dei.gov.ba

No Comments

Post A Comment