Program Interreg Danube 2021-2027 – Prvi poziv za projekte otvoren do 21. novembra

Program Interreg Danube 2021-2027 – Prvi poziv za projekte otvoren do 21. novembra

Rok prijave 21.11.2022

Program Dunavskog regiona objavljuje prvi poziv za podnošenje prijedloga projekata koji je otvoren od 29. septembra 2022. do 21. novembra 2022. u 14:00 časova po srednjeevropskom vremenu. Poziv je usmjeren na prijedloge projekata fokusiranih na programske prioritete:

(Foto: Jovan Gojković)

– Pametnije Podunavlje

– Zeleniji Dunavski region sa niskim sadržajem ugljenika

– Socijalniji podunavski region

– Bolje upravljanje saradnjom: Povećani institucionalni kapaciteti za teritorijalno i makroregionalno upravljanje

Poziv je organizovan u dva koraka:

– Prvi korak sa izražavanjem interesa (EoI) koji uglavnom ističe logiku intervencije prijedloga i stratešku relevantnost za DRP dostavljen kroz sistem za praćenje programa (Jems). U ovom koraku se ne zahtjeva podnošenje dodatnih dokumenata.

– Drugi korak sa podnošenjem popunjenog obrasca za prijavu (AF) sa potrebnim aneksima kroz sistem za praćenje programa (Jems). Podnosioci prijava mogu podnijeti popunjen obrazac za prijavu (sa potrebnim aneksima) u drugom koraku, ako je prijedlog prethodno odabran u fazi prvog koraka.

Glavne novine u DRP 2021-2027:

– Doprinos EU projektima je 80%

– Korišćenje sredstava Interreg-a (ERDF, IPA i NDICI fondovi su objedinjeni u jednom loncu)

– Vodeći partneri mogu biti i iz zemalja EU i zemalja koje nisu članice EU (izuzetak: ukrajinske organizacije mogu učestvovati u 1. pozivu za dostavljanje prijedloga samo kao projektni partneri)

– Podnosioci prijava moraju da konsultuju sljedeću dokumentaciju da bi uspješno iskazali interesovanje:Programski dokument Dunavskog regionaPriručnik za podnosioce zahtjeva 2021-2027Priručnik o prihvatljivosti rashodaSmjernice za popunjavanje EoI u JemsAlat za finansijsku samoprocjenu za kandidateKako razviti transnacionalni projekat

Detaljne informacije o pozivu možete pogledati OVDJE.


Preuzeto sa: Hocu.ba

No Comments

Post A Comment