Program plaćene studentske prakse u CREDI-u

Program plaćene studentske prakse u CREDI-u

PROGRAM PLAĆENE STUDENTSKE PRAKSE U CREDI-u

CREDI poziva studente da se prijave za program plaćene studentske prakse. CREDI program sudentske prakse pruža studentima jedinstveno istraživačko iskustvo koje uvodi sve aspekte istraživanja u društvenim naukama i uključuje cjelokupno podržani proces istraživanja od postavljanja istraživačkog pitanja do izrade izvještaja, kao i obuku za upravljanje podacima i fokusirani trening u kvantitativnim i kvalitativnim metodama za provođenje istraživanja. Praktikanti će biti uključeni u tekuće projekte CREDI-a kako bi stekli praktične vještine, imati pristup CREDI biblioteci i raznim publikacijama, imati pristup Arhivi podataka iz društvenih nauka u BiH (DASS-BIH), učestvovati na CREDI događajima i sastancima i tako steći uvid u interdisciplinarni rad koji se obavlja u okviru istraživanja iz društvenih nauka. Imaće priliku da komuniciraju sa istraživačima širom Evrope i svijeta, da uspostave ključne kontakte uz mogućnost studijskih posjeta partnerskim institutima u drugim zemljama. Tokom programa od praktikanta se očekuje da unaprijedi svoja znanja i vještine u društvenim naukama, kao i u upravljanju projektima.

Dužnosti i odgovornosti

Zadaci koje obavljaju praktikanti razlikuju se u zavisnosti od potreba i tekućih projekata CREDI-ja. Od praktikanta se očekuje da obavlja sljedeće poslove:

 • Prikuplja, procijenjuje i analizira podatke relevantne za ishode i rezultate CREDI projekata, uključujući pripremu nacta akademskih radova;
 • Priprema preglede, kompilacije, izvode i sažetke na osnovu već dostupne literature i izvještaja;
 • Pomaže u organizaciji i učestvuje na konferencijama, radionicama i sastancima;
 • Izrađuje nacrte izvještaja i zapisnike, uređuje dokumenate i prevodi na BHS/engleski jezik;
 • Pomaže u uređivanju web stranica i profila na društvenim mrežama / priprema blogove;
 • Obavlja druge zadatke koje odredi izvršni direktor CREDI-ja ili direktor istraživanja.

Potrebne vještine i iskustvo

Od kandidata se očekuje da:

 • Bude student završne godine dodiplomskog ili postdiplomskog studija u bilo kojoj oblasti društvenih nauka;
 • Bude upoznat sa statističkim analizama i razumije opći proces naučnog istraživanja;
 • Posjeduje znanje engleskog jezika na visokoj razini;
 • Bude na raspolaganju za praksu najmanje 4 sedmice;
 • Poseduje računarsku pismenost u standardnim Office softverskim aplikacijama;
 • Posjeduje jake usmene i pismene komunikacijske vještine;
 • Poznavanje nekog statističkog paketa (npr. Stata, SPSS), što će se smatrati prednošću.

Uslovi i odredbe:

 • Mjesečna naknada polaznicima CREDI programa studentske prakse iznosi 300,00 KM;
 • Praktikantima će biti pružena interna obuka i pristup biblioteci i podacima;
 • CREDI prima praktikante na minimalno 4 sedmice i maksimalno 4 mjeseca. Molimo navedite željeno trajanje u svom pismu za prijavu;
 • Od praktikanta se očekuje da rade puno radno vrijeme, ali je dozvoljena fleksibilnost za učešće na aktivnostima u okviru obrazovnog programa;
 • Program prakse može dovesti do daljeg zapošljavanja u CREDI-ju i zavisiće od performansi kandidata koji će pomno pratiti dodijeljeni mentor;
 • Praktikanti nisu članovi osoblja i ne mogu predstavljati CREDI ni u kakvom službenom svojstvu.

Kako se prijaviti:

Kandidati se pozivaju da pošalju motivaciono pismo (navodeći željene CREDI istraživačke oblasti/projekte od interesa i preferirani period prakse), zajedno sa punim CV-om (oboje na engleskom jeziku), na: contact@credi.ba. Pozivaju se svi zainteresovani kandidati da svoju prijavu dostave u što skorijem roku, jer će se ocjena aplikacija i selekcija kandidata vršiti u roku od nekoliko dana nakon prijema svake aplikacije.

 

preuzeto sa: mreza-mira

No Comments

Post A Comment