Program stipendija nemačke privrede za zemlje Zapadnog Balkana

Program stipendija nemačke privrede za zemlje Zapadnog Balkana

Tokom proteklih 19 godina, kroz naš Program stipendija je prošlo više od 940 studenata i mladih diplomaca iz regiona koji su imali priliku da steknu svoje prvo radno i praktično iskustvo u svojim akademskim oblastima na praksama u njemačkim kompanijama u Njemačkoj.

Stručne prakse u njemačkim kompanijama u Njemačkoj podržavaju naše stipendiste u cilju povećanja njihove zapošljivosti u Bosni i Hercegovini, kao i da ubrzo nakon diplomiranja dobiju kvalifikovane poslove na domaćem tržištu rada.

Nakon stručne prakse, naši stipendisti postaju deo regionalne alumni mreže, što im pruža mogućnost daljeg profesionalnog razvoja, umrežavanja, kao i daljeg učenja tokom seminara i konferencija, „team building“ aktivnosti i radionica.

Ovo je odlična prilika za studente i mlade diplomce da steknu iskustvo koje menja život i započnu svoju profesionalnu karijeru. Više informacija možete pronaći na našoj veb stranici: www.stipendienprogramm.de

Program nudi studentima mjesečnu stipendiju od 550€, te stručnu praksu u Njemačkoj koja je fokusirana na njihov lični razvoj.


Preuzeto sa: Hocu.ba

No Comments

Post A Comment