| PROJEKAT – MLADI ZA INCIJATIVU – OKRUGLI STO |

| PROJEKAT – MLADI ZA INCIJATIVU – OKRUGLI STO |

Došla je na red i druga aktivnost projekta “Mladi za inicijativu” koji se realizuje u sklopu Lokalne građanske inicijative a uz finansijsku podršku Instituta za razvoj mladih KULT.
 
Druga aktivnost bila je okrugli sto na temu “Kako biti aktivan u svojoj zajednici”.
 
Danas su mladi kroz učešće u okruglom stolu imali priliku iznijeti svoje stavove kao i čuti neke nove stavove o samoj temi aktivizma i kako biti aktivan u svojoj zajednici. Pored toga, dobrom komunikacijom učesnika, mladi su takođe imali šansu informisati se više o prilikama koje postoje i koje se nude mladima.
 
Vrijedi napomenuti da neke od mnogih tema koje su se danas mogle čuti jesu između ostalog i važnost napuštanja komfor zone, vrijednost i prilike volonterizma, umrežavanje mladih, animiranje i inicijativa kao i socijalizacija mladih.
 
Ova aktivnost pružila je priliku mladima iz Teslića da kroz asertivno govorenje i aktivno slušanje nauče nešto novo, budu podstaknuti na razmišljanje o svojoj zajednici i kako mogu dalje načiniti novu promjenu u svom okruženju.


#aktivizam #mladi #okrugli_sto #KULT #LGI

No Comments

Post A Comment