Prostori za mlade su važan (pred)uslov aktivnog učešća mladih na lokalnom nivou

Prostori za mlade su važan (pred)uslov aktivnog učešća mladih na lokalnom nivou

Piše: Miloš Blagojević

Dom omladine Banja Luka je dobio svoje novo delo. Opremljen adekvatnim nameštajem, ležibegovima, uređen, oslikan, osvetljen, brža i bolja internet konekcija, izgrađen lift i stepenice koje vode na krov Doma omladine, a koji je još u prvoj polovini godine uređen i prilagođen aktivnostima mladih i organizacija. Hvala IOM-u i USAID-u.

Moram istaći veliko zadovoljstvo za sve što je do sada urađeno za Dom omladine, jer ovo mesto je to zaslužilo i mnogo ranije. Sve što je do sada urađeno je primer institucionalne podrške mladima na lokalnom nivou.

Usudim se reći da je ovo dobar primer učešća mladih po Rodžer Hartovoj skali, jer smo dosegli poslednji nivo, a to je “Mladi i odrasli zajedno donose odluke”. Mladi i predstavnici omladinskog sektora su konsultovani po pitanju uređenja Dom omladine od strane lokalne uprave, postojala je inicijativa od ranije sa obe strane, inicirane su akcije i zajednički su donete odluke.

Današnji događaj je nosio naziv revolucija, i po mom mišljenju mislim da ovde jedno slovo bilo viška. Mislim da znate na koje slovo mislim. Kao što rekoše neke moje kolege na današnjem događaju, trebalo je biti neko neutralnije ime, jer ova reč je mnogo jaka. Danas i prethodnih dana su predstavljene nove ideje, nove inicijative, nove aktivnosti, i trebalo je ime u tom smeru kreirati.

Mladi i omladinski sektor su dobili jedno funkcionalnije mesto, prostor za koji sam siguran da će biti (is)korišten na najbolji mogući način, da će svi imati priliku da se izraze, da budu aktivniji i kreativniji, te na taj način doprinesu razvoju lokalne zajednice i društva u celini.

Ovdje ne treba stati, ostaje da se reši pitanje grejanja u Domu omladine i nadam se da će to biti rešeno pre zimskog perioda, i ono najbitnije, a to je da se osiguraju stalna finansijska sredstva organizacijama koje svoje aktivnosti realizuju u Domu omladine, te za redovne programske aktivnosti.

Sve u svemu, sjajan događaj za mlade i organizacije koje se bave pitanjima mladih, generalno za omladinski sektor u Banjoj Luci i šire, jer podrška lokalne uprave, međusektorska saradnja, prostori za mlade, budžeti za mlade, projekti i programi za mlade su pravi primeri dobrih politika prema mladima.

Zar ne?!

No Comments

Post A Comment