Razmjena mladih u Rumuniji

Razmjena mladih u Rumuniji

Projekt za mlade iz BiH / Gdje? Bradisor, Rumunija / Kada? 10.-16. avgusta2021. / Ko? 10 mladih zmeđu 15-26 godina i 2 lidera (bez dobne granice)

Projekt je financiran od strane Erasmus+ programa. Svi troškovi pokriveni (smještaj, hrana i putni trškovi do 275€ po osobi).

Nakon projekta sudionici će dobiti certifikat “Youthpass” koji je priznat u svim državama članicama EU-a.

Za više informacija javite se na mail marin.mamusa16@gmail.com

Feel free to apply!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuTg2r5eeK3GBrHtmSmtHJQEk5prD6KrJYvbCjwkCQ6M1P0A/viewform

Healthy Smile InfoPack Download

Preuzeto sa: hocu.ba

No Comments

Post A Comment