REC d.o.o. organizuje SEMINARE i WEBINAR iz oblasti javnih nabavki na temu: POSTUPCI JAVNIH NABAVKI – KORAK PO KORAK: OTVORENI POSTUPAK; KONKURENTSKI ZAHTJEV DIREKTNI SPORAZUM

REC d.o.o. organizuje SEMINARE i WEBINAR iz oblasti javnih nabavki na temu: POSTUPCI JAVNIH NABAVKI – KORAK PO KORAK: OTVORENI POSTUPAK; KONKURENTSKI ZAHTJEV DIREKTNI SPORAZUM

Sarajevo – 14. 12. 2021. – Hotel „Hollywood“ – 09:30

Mostar – 15. 12. 2021. – Hotel „Mostar“ – 09:30

Banja Luka – 21. 12. 2021. – Hotel „Bosna“ – 09:30

Webinar (pregled snimka seminara)  – 23. 12. 2021. – 10:00

Budući da su direktni sporazum, otvoreni postupak nabavke i konkurentski zahtjev najprovođeniji postupci nabavki u sistemu javnih nabavki BiH, upravo ove postupke predstavljamo korak po korak, od pripremnih radnji za provođenje postupka, izrade tenderske dokumentacije / poziva za dostavu ponuda, priprema ponuda, ocjene ponuda, donošenja odluka o ishodu postupka nabavke, obavještavanja ponuđača, do pravne zaštite, podnošenja izvještaja Agenciji za javne nabavke, potpisivanja i realizacije ugovora. Također, učesnicima ćemo, u okviru materijala, prezentovati i dostaviti urneke/obrasce potrebne za provođenje ovih postupaka, poput hodograma aktivnosti za svaki od navedenih postupaka, obrazac poziva za dostavljanje ponuda u direktnom sporazumu, posebne odluke o pokretanju postupka nabavke, primjer žalbe, akata koje ugovorni organ priprema po žalbama, i slično.

Cilj seminara je profesionalno osposobljavanje polaznika za samostalan rad na poslovima javnih nabavki, izrada tenderske dokumentacije, učešće u radu komisije za javne nabavke, aktivnosti na okončanju postupka nabavke i postupanje po zaprimljenoj žalbi, itd.), i unapređivanje znanja polaznika koji se već bave ovim poslovima ili su zainteresovani za ove poslove, te je iz tog razloga seminar koncipiran na način da pored teorijskih predavanja sadrži i niz primjera koji će biti prezentovani učesnicima. Također, polaznici dobijaju i adekvatnu priručnu literaturu.

Pozivamo Vas da uzmete učešće na seminaru / webinaru, kako biste stekli neophodna ili usavršili postojeća znanja iz oblasti javnih nabavki, te riješili eventualne dileme vezane za postupke nabavki ili pojedine faze postupka.

Broj učesnika je ograničen!

Za učesnike radionice bit će osigurane sve potrebne mjere za sigurnu organizaciju seminara u skladu sa preporukama nadležnih organa.
U slučaju daljnjeg širenja Corona virusa organizator zadržava pravo da otkaže zakazane radionicu i prijavljenim učesnicima ponudi drugi termin ili webinar.

SADRŽAJ SEMINARA / WEBINARA

Pripreme za provođenje postupka nabavke i početni koraci za provođenje postupka nabavke

 • Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke
 • Izbor odgovarajućeg postupka nabavke
 • Direktni sporazum: korak po korak
 • Otvoreni postupak i konkurentski zahtjev: korak po korak
 • Rokovi
 • Priprema tenderske dokumentacije
 • Kako pojednostaviti postupak nabavki

Vježbe, pitanja i odgovori

Postupci nabavki, druga faza postupaka

 • Priprema ponuda
 • Ocjena ponuda
 • Donošenje odluka o ishodu postupka nabavke
 • Uvid u ponude
 • Obavještavanje ponuđača o rezultatima postupka nabavke
 • Potpisivanje ugovora / okvirnog sporazuma
 • Unos izvještaja o provedenim postupcima nabavki
 • Realizacija ugovora

Vježbe, pitanja i odgovori

Pravna zaštita

 • Priprema žalbe
 • Postupanje ugovornog organa po izjavljenoj žalbi
 • Izrada akata po izjavljenoj žalbi od strane ugovornog organa
 • Advokatski troškovi
 • Nastavak postupka nabavke po okončanju žalbene procedure
 • Aktuelni stavovi Kancelarije / Ureda za razmatranje žalbi i Suda BiH

Vježbe, pitanja i odgovori

PREDAVAČI:

Sarajevo i Banja Luka

Ivana Grgić – trener za javne nabavke AJN

Amir Rahmanović – trener za javne nabavke AJN

Mostar

Ivana Grgić – trener za javne nabavke AJN

Josip Jakovac – trener za javne nabavke AJN

TRAJANJE SEMINARA

U vremenu 9:30 – 15:00

SEMINAR / WEBINAR JE NAMIJENJEN

 • Ugovornim organima i ponuđačima,
 • sektorskim ugovornim organima i odgovornim licima ugovornih organa i ponuđača,
 • privrednim subjektima – ponuđačima,
 • predsjednicima i članovima komisija za javne nabavke,
 • internim revizorima i revizorima,
 • advokatima i sudijama,
 • službenicima za javne nabavke i za sve ostale koji rade i obavljaju poslove javnih nabavki, kao i svima onima koje interesuje navedena tematika iz javnih nabavki.

KOTIZACIJA ZA (sa PDV-om):

Seminar

165 KM po jednom učesniku;

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Webinar

145 KM po jednom učesniku;

135 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

125 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara / webinara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Materijal sa literaturom:
  • Modeli akata za Direktni sporazum (CD)
  • Modeli akata za Otvoreni postupak (CD)
  • Modeli akata za Konkurentski zahtjev (CD)
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/webinartu uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Časopis „Pravo i finansije“ – elektronsko izdanje – godišnja pretplata za kalendarsku 2022. godinu – 230 KM sa PDV-om

Portal RECko

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.287 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače)

Priručnici

CD – Kako provoditi javne nabavke u uslovima krajnje hitnosti i vanredne situacije sa posebnim osvrtom na nabavke u doba pandemije koronavirusa – 35 KM

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori I Dio – 35 KM

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori II Dio – 30 KM

CD Modeli tenderske dokumentacije – 30 KM

CD- Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja – 38 KM

Priručnik – Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD – 38 KM

Interna akta za ugovorne organe (CD) – 15 KM

Priručnik – Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II – 20 KM

Priručnik – Pravna zaštita u javnim nabavkama – 18 KM

Priručnik – Ekonomija javnih nabavki – 20 KM

Mala biblioteka javnih nabavki:

CD Brošura 1: Planiranje javnih nabavki – 10 KM

CD Brošura 2: Okvirni sporazum  7 KM

Brošura 3: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica  10 KM

CD Brošura 4: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada)  7 KM

CD Brošura 6: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtjev – 7 KM

CD Brošura 7: Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa  7 KM

CD Brošura 8: Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata – 7 KM

Brošura 9: Nabavka hotelskih usluga – 10 KM

Brošura 10. Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača – 20 KM

CD Brošura 11: Kriteriji za dodjelu ugovora  7 KM

Brošura 12. Javne nabavke lijekova i medicinske opreme  10 KM

Brošura 13. Ponuda u postupku javne nabavke  10 KM

Brošura 14. Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora  10 KM

Brošura 15. Nabava neprioritetnih usluga (Aneks II dio B)  10 KM

Brošura 16. Javne nabavke usluga prevoza  10 KM

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

preuzeto sa: mreza-mira
No Comments

Post A Comment