Seminar: Pisanje prijedloga projekta

Seminar: Pisanje prijedloga projekta

CDP “Globus” organizuje seminar na temu: Pisanje prijedloga projekta, koji je planiran za 26.02.2022. u Banjoj Luci, sa početkom u 10:00 časova.

Sadržaj seminara je prilagođen širokom spektru učesnika iz različitih sektora. Pisanje prijedloga projekta postalo je nezaobilazni dio savremenog poslovanja, bez obzira o kojoj se vrsti djelatnosti radi.

Ovaj seminar ima za cilj da pruži učesnicima osnovna znanja u vezi pripreme projektnog prijedloga i zahtjevima različitih formi aplikacija, kao i informacije o potencijalnim izvorima finansiranja projekta.

Tokom seminara učesnici će imati priliku da steknu znanja o pisanju projekta kroz tri tematske cjeline:

1. Programski okvir prijedloga projekta (projektni ciklus, upoznavanje sa aplikacijom, sažetak projekta, analiza problema, definisanje ciljeva, određivanje ciljnih grupa, metodologija, rezultati projekta, plan aktivnosti, forme projektnog prijedloga, izvještavanje, praćenje i ocjena napretka i dr);

2. Finansije i budžet projekta (struktura troškova, planiranje budžeta, primjeri budžetskih formi, finansijsko izvještavanje i dr);

3. Gdje i kako tražiti potencijalne izvore finansiranja projektnih ideja.

Za učešće na seminaru potrebno je izvršiti uplatu članarine u iznosu od 70,00 KM (po jednoj osobi) na račun Centra za razvoj društvenog preduzetništva „Globus“ broj 1610450072630048 (Raiffeisen banka). Svi koji izvrše uplatu, blagovremeno će biti informisani o detaljima u vezi održavanja seminara putem e-mail-a navedenog u prijavi.

Svi zainteresovani mogu popuniti online prijavu za učešće na seminaru na sljedećem linku: https://forms.gle/Gh8ie8BAaPCmx4N18

Preuzeto sa: Globus – Centar za razvoj društvenog preduzetvništva

No Comments

Post A Comment